เครื่องมือสำหรับงานรางรถไฟ

 

เรามีสินค้าครอบคลุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดรางรถไฟ เครื่องดัดรางรถไฟ เครื่องเจาะรางรถไฟ เครื่องเชื่อม หรือเครื่องเจียรราง  รวมไปถึงเครนวางราง งานที่เกี่ยวข้องกับหินโรยทางและหมอนไม้หมอนคอนกรีต การบริการของเรารวมไปถึงการซ่อมแซมและจัดหาอะไหล่ด้วย

 

 

เครื่องตัดรางรถไฟ
เครื่องเฉือนรองเชื่อม

ทางเรามีความชำนาญในการจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้ดูแลกิจการด้านรถไฟในประเทศไทย ในงานก่อสร้างทางรถไฟใหม่ งานปรับปรุงทางรถไฟสายเก่า รวมไปถึงงานตรวจและซ่อมบำรุงทางรถไฟ ทั้งเหนือดิน และใต้ดิน

วางราง
รถเพื่อการขนส่งและซ่อมบำรุง

 

รถบำรุงทางทั้งชนิดเพลาเดี่ยวและเพลาคู่ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยโรงงานจากฝรั่งเศษที่มีประสบการณ์กว่า 80 ปี

 

 

track gauge วัดราง
งานตรวจวัดราง

 

เครื่องมือตรวจวัดรางทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัด ค่าต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ ความกว้างของราง ความลาดเอียง การบิด หรือสภาวะเหล็กภายในโดยวิธีอัลตราโซนิก

 

 

track geometry
ตรวจรางร้าว อุลตร้าโซนิก
ตรวจรางร้าว อุลตร้าโซนิก
งานตรวจวัดล้อและระบบการจัดการ

 

เครื่องมือตรวจวัดขนาดล้อระบบ 3D พร้อมระบบการจัดการวิเคราะห์การปฎิสัมพันธ์ระหว่างตัวรถกับรางรถไฟ เพื่อตรวจหารถที่มีแนวโน้มทำลายโครงสร้างรางรถไฟ การวัดทำอัตโนมัตขณะรถเคลื่อนผ่าน

 

 

 

 

วัสดุก่อสร้างทาง

 

                                                                 

 

ทางเสมอระดับ

ประแจสับราง หัวตะเข้

ทางเสมอระดับ level crossing
ทางหลีก ปะแจ หัวตะเข้
อบรม

อบรมเทคนิคการวางรางโดยผู้ออกแบบเครื่องมือโดยตรง

อบรมการใช้งานรถซ่อมบำรุงก่อนการส่งมอบ