เกี่ยวกับเรา

บริษัท 2001 อีรา จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และ จัดเก็บ สินค้าทางวิศวกรรม เพื่อผู้ประกอบการในประเทศไทย
ธุรกิจที่เราทำ
  • งานรถไฟ - เราเป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับงานวางราง ตั้งแต่เครื่องมือเล็กไปจนถึงรถไฟสำหรับงานซ่อมบำรุง  วัสดุก่อสร้างอาทิ ทางเสมอระดับ (level crossing) และประแจ (turnout)
  • งานโรงงาน - เราผลิตท่อส่งลมผ้าใบพีวีซี เป็นตัวแทนนำเข้าและสต็อคสินค้าในหมวด ซีล ท่อลม และสายรัดแสตนเลส
  • งานนอกฝั่ง - สำหรับงานป้องกันเพลิงบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรามีทีมออกแบบและผลิตยางจากประเทศนอร์เวย์เพื่อความปลอดภัยต่อผู้คน สิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลัง