top of page

สำหรับงานนอกฝั่ง เราเป็นตัวแทนให้กับ Trelleborg Offshore Norway AS ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตยางสำหรับแทนขุดเจาะน้ำมัน ธุรกิจหลักคือการป้องกันการกัดกร่อน เพิ่มความปลอดภัยในระบบดับเพลิงและระบบของไหลโดยฉนวนกันความร้อน

 

Firestop หรือ ยางป้องกันเพลิงเจ๊ทและเพลิงไฮโดรคาร์บอนของ Trelleborg

 

วัสดุของ Firestop ประกอบด้วยชั้นผิวหลายชั้น ออกแบบตามแต่ละความต้องการแล้วเชื่อมต่อติดกันด้วยวิธีวัลกาไนส์ จึงได้ความหนาและรูปลักษณ์ภายนอกของแต่ละชิ้นงานที่ต่างกัน

 

Firestop ยังสามารถหล่อขึ้นรูปเป็นโครงที่พร้อมขันน๊อตติดตั้งเข้ากับโครงสร้างเพื่อกันเพลิง หรือทำเป็นทางระบาย หรือจัดส่งเป็นแผ่น Vikodeckเพื่อนำไปติดตั้งที่แทงค์หรือพื้นผิว

 

 

 

bottom of page